»Vse v večjo božjo slavo!«

Molitve za DVŽ

” Prosim te Bog, moj Gospod za milost, da bi bili vsi moji nameni, dejavnosti in opravila usmerjeni samo v službo in slavo Božjega veličastva.”


Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo,
moj spomin, moj razum in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.

Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam.
Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji sveti volji.
Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.

 


MOLITEV V JEZUSOVEM IMENU

V tvojem Imenu Jezus Kristus in s tvojo oblastjo
vežem vse sile in moči v zraku, na zemlji, v vodi,
v podzemlju, v onstranstvu, v naravi in v ognju.

Ti si Gospod vsega vesolja, slavim te v imenu tvojega stvarstva.
V tvojem imenu vežem vse demonske sile, ki ogrožajo nas in naše družine.
Vse nas dajem v zaščito tvoje dragocene Krvi, ki je prelita za nas na križu.
Marija, naša Mati, prosim te za tvoje varstvo in priprošnjo.
Priporoči vse naše družine Presvetemu Srcu Jezusovemu.
Ogrni nas s svojim plaščem ljubezni, da se sovražnik prestraši.
Sveti Mihael in naši angeli varuhi, pridite in varujte nas in naše družine
v boju proti vsemu zlu, ki hodi okrog nas po svetu.

V tvojem Imenu Jezus zapovedujem vsem silam in močem zla,
da takoj odstopite od nas, od naših domov in naše domovine.

Zahvaljujemo se ti, Gospod Jezus, ker si zvesti Bog in čutiš z nami.

Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku tako zdaj in vselej in vekomaj.

Amen.

 


MOLITEV ZA UDELEŽENCE DUHOVNIH VAJ

Postavljamo se v prisotnost Jezusa Kristusa in se podrejamo njegovi oblasti. Oblačimo vso Božjo opremo, da se lahko upremo hudičevim zvijačam. Trdno stoječ se opasujemo okoli ledij z resnico, oblačimo oklep pravičnosti. Jemljemo veliki ščit vere; z njim bomo lahko pogasili vse ognjene puščice hudega. Jemljemo čelado odrešenja in meč Duha, kar je Božja beseda.
V Imenu Jezusa Kristusa, križanega, umrlega in vstalega, vežemo vse hudobne duhove v zraku, vodi, ognju, vetru, zemlji, podzemlju in onstranstvu. Kličemo Jezusovo Kri, da zaščiti zrak, atmosfero, vodo, ogenj, veter, zemljo in njene sadove okrog nas, podzemlje in onstranstvo.
V Jezusovem Imenu uničujemo vsak vpliv katerekoli izgubljene ali padle duše, poslancev satanovega poveljstva, čarovnic in čarovnikov, častilcev satana, ki so lahko prisotni na nadnaraven način. V Jezusovem Imenu vsem tem prepovedujemo, da si pomagajo na kakršenkoli način in da delajo karkoli drugega, razen tega, kar jim zapovemo v Jezusovem Imenu.
V Jezusovem Imenu lomimo in uničujemo vse satanske pečate, ki so vtisnjeni na ta prostor, na spremljevalce in njihovo služenje, na udeležence in njihovo opravljanje duhovnih vaj, na vse naše družine, sodelavce, na naše domove, lastnino in vire preživljanja (sedemkrat).
V Imenu Jezusa Kristusa in po zaslugah njegove predragocene Krvi prekinjamo in uničujemo vsakršno prekletstvo, začaranost, urok, zapis, amulet, čarovništvo, napovedovanje prihodnosti, vezanost, zvijačo, zmoto, zanko, laž, kamen spotike, oviro, prevaro, goljufijo, blaznost ali odvračanje pozornosti, zasužnjenost, duhovno vezanost, duhovni vpliv ali zapoved, kot tudi katerokoli telesno, duševno, umsko ali duhovno bolezen, vrženo na nas, na ta prostor, na katerokoli omenjeno osebo, kraj ali stvar, na kakršenkoli način ali zaradi naših lastnih napak in grehov.
V Imenu Boga Očeta pečatimo s krvjo Jezusa Kristusa ta prostor, vse spremljevalce in udeležence duhovnih vaj, vse naše družine in sodelavce, prebivališča, lastnino in vire preživljanja.
V Imenu Boga Sina pečatimo …
V Imenu Boga Svetega Duha pečatimo …
Gospod Jezus, prosimo Te, da blagosloviš vsakega udeleženca in vsakega spremljevalca duhovnih vaj. Izročamo Ti svojo svobodo, da uresničiš vse, kar je v tvoji sveti volji za te duhovne vaje.
O Brezmadežna Marija, ogrni nas v svetlobo in moč svoje vere.
Oče, prosimo Te, da pošlješ angele in svete, ki nam bodo pomagali pri vodenju in služenju udeležencem.
Hvala Ti, Gospod Jezus, naš Odrešenik; Ti nas posvečuješ, Ti nas ljubiš in učiš, Ti nas ozdravljaš in nas osvobajaš. Prepuščamo se delovanju Svetega Duha, ki naj nas vodi pri spremljanju udeležencev, ki si nam jih zaupal.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.

 

Amen.