»Vse v večjo božjo slavo!«

02. molitvena enota

sveta-birma

Tema: Kot stvar sem odvisen od Boga: Bog nas je ustvaril in neprenehoma nas ustvarja, Bog se nam osebno razodeva.

Milost: Prosim, kar želim: Strmenje nad mojim bivanjem in tem, da je Bog z menoj v osebnem odnosu.

Molitvena besedila:

a) 2 Mz 3,4-6 Božja svetost, pred katero se v globokem spoštovanju priklanjava oba, Mojzes in jaz.

b) Job 1,21; 38,1-40,5 »Nag sem prišel iz materinega telesa.«, Priklanjam se pred Božjo Modrostjo.

c) Rim 8,26-34 Bog se nam daje po Duhu, ki je prisoten celo v naši omejenosti in slabostih. On je vedno z nami.

č) Ponovitev kateregakoli odlomka, zlasti tistega, ki mi je prinašal tolažbo in/ali me je vznemiril.

d) Ponovitev ali Ps 139,1-18 »Gospod, preizkusil si me in me poznaš.«

e) Ponovitev ali Ps 8 »Kaj je človek, da se ga spominjaš?«

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

5 Mz 1,29-33 »Gospod gre pred vami, bojuje se za vas, nosi vas kakor oče otroka.«

5 Mz 7,7-9 »Gospod se ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili številnejši od vseh drugih ljudstev…«

Mdr 11,22-26 »Kakor drobcena utež na tehtnici je pred teboj ves svet, kakor kaplja jutranje rose, ki se spusti na zemljo.»

Iz 54,5-10 »Kajti tvoj mož je tvoj stvarnik, …«

Jer 18,1-6 »Kakor je glina v lončarjevi roki, tako ste vi v moji roki.«

Ps 19 »Nebesa pripovedujejo o Božji slavi.«

Ps 104 Slava Božjega stvarstva. »Naredil je luno za letne čase, sonce pozna svoj zahod.»