»Vse v večjo božjo slavo!«

03. molitvena enota

gobavec

Tema: Bog mi želi odpustiti.

Milost: Prosim, kar želim: Globoko zavest o živi Božji želji, da mi odpusti.

Molitvena besedila:

a) Ps 103 Njegova ljubezen presega nebesa.

b) Iz 55,1-13 »O vsi, ki ste žejni, pridite … K našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju … Kajti moje misli niso vaše misli.«

c) Lk 5,12-14 Jezusova živa želja, da ozdravi gobavca je znamenje Očetove žive želje, da ozdravi tudi mene in mi odpusti … »Hočem, bodi očiščen!«

č) Lk 15,11-32 Zapravljivi sin in zapravljivi oče

d) 2 Kor 5, 17-21 »Vse je od Boga, … Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh.«

e) Ponovitev kateregakoli odlomka, zlasti tistega, ki mi je prinašal tolažbo in/ali me je vznemiril.

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Ps 136 »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota.«

Lk 15,1-10 Prilika o izgubljeni ovci in o izgubljeni drahmi.

Jn 10,7-18 »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.«

1 Jn 1,5-2,2 »Če svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil.«

Rim 5,12-21 Greh po Adamu, milost in življenje po Jezusu Kristusu.

Rim 8,28-39 «On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril?«

Raz 7,9-17 Peljal jih bo k izvirom žive vode