»Vse v večjo božjo slavo!«

04. molitvena enota

marija

Tema: Bog me uvaja v večjo svobodo.

Milost: Prosim, kar želim: Globoko zavest o tem, da me mora Bog osvoboditi, da bi lahko odgovoril na Njegove klice v svojem življenju.

Molitvena besedila:

a) 1 Mz 22,1-19 Molim ob Abrahamovi in Izakovi zgodovini in prosim za Abrahamovo zaupanje in odprtost.

b) Ponovitev

c) Lk 1,26-38 Molim ob dogodku oznanjenja, da bi lahko kot Marija rekel(-a): »Zgodi se mi po Tvoji volji.«

č) Ponovitev

d) Fil 3,7-16 Da pridem do tega, da rečem s sv. Pavlom: »Vse dobičke imam za izgubo, v primerjavi z vzvišenostjo spoznanja Jezusa.«

e) Ponovitev ali Jn 3,22-30 Da pridem do tega, da rečem s sv. Janezom Krstnikom: »On mora rasti, jaz pa se manjšati.«

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

1 Mz 12,1-9 Božji klic je Abrahama odvedel v neznano in na pot, ki je bila drugačna od poti njegovega naroda.

5 Mz 6,4-9 Ljubi Gospoda z vsem svojim bitjem.

Mt 13,44-46 Prilika o bogastvu in biseru.

Mr 10,17-27 Jezus kliče bogatega, ki je ujet v svoje bogastvo.

Lk 9,57-62 Resnični Jezusov učenec je svoboden v vseh okoliščinah.

Ef 3,14-21 »Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli … spoznati Kristusovo ljubezen, … da bi se izpolnili do vse Božje polnosti.«