»Vse v večjo božjo slavo!«

05. molitvena enota

 jezus1

Tema: Načelo in temelj (odslej N&T), v knjižici Duhovne vaje sv. Ignacija, točka 23 (odslej DV 23).
Ta izjava sv. Ignacija odraža stališče osebne vere, ki išče življenje v skladu z Božjimi željami. Razumeti ne pomeni tudi doseči. Stališče in razpoloženje N&T se ne more doseči z lastnimi močmi, to je Božji dar.
Upamo, da vam bo v sledečih nekaj tednih opravljanja duhovnih vaj Bog dal oboje: željo po tem, kot tudi dar takšne duhovne svobode. Kadarkoli Bog kliče, nas kliče, da odkrijemo svoje izbire iz takšnega stališča svobode in v moči vstalega Gospoda po delovanju Duha. Pavlova molitev v Ef 1,15-23 je tudi naša molitev.

Milost: Prosim, kar želim: Razumevanje N&T in globoko vero srca, da kakorkoli me Bog kliče, to dela v moči vstalega Gospoda.

Molitvena besedila:
Glede na to, da iščeš globlje razumevanje N&T, lahko premišljuješ ob vprašanjih:
– Kaj pomeni N&T?
– Kako ga razumeti?
– Kako se lahko uporabi, odraža v tvojem življenju?

Potem se o tem pogovori z Bogom.

a) DV 23, N&T, prvi odstavek: Kaj pomeni »biti ustvarjen« in »druge stvari«? Katere »druge stvari« obstajajo v mojem življenju med mojim »jazom« in Bogom? Dobro bi bilo, da jih zapišeš.

b) DV 23, N&T, drugi odstavek: V moji osebni izkušnji: Katere osebe so mi v pomoč, katere so zame ovira? Kdaj? Kje? Zakaj? Katere stvari navadno vplivajo na moje življenjske odločitve, položaj, lastnino, službo, sprejemanje drugih, talente, oblačenje, življenjski slog? Preberi Flp 3,7-16.

c) DV 23, N&T, tretji odstavek: Kako je oseba lahko uravnovešena (notranje svobodna)? Kako je lahko svobodna od želje za zdravjem ali dolgim življenjem? Katerih stvari se moram osvoboditi, če želim biti resnično odprt(-a)? Ali to osvobajanje pomeni, da jih nikoli ne bom dobil(-a) nazaj? Preberi Flp 1,18-26, ki govori o svobodi sv. Pavla. Kaj bi bil lahko primer izbire tistega, ‘kar nas bolj vodi k namenu, za katerega smo ustvarjeni’?

d) V luči premišljevanj prejšnjih molitvenih enot in preteklih treh dni, napiši »načelo in temelj« s svojimi lastnimi besedami. Uporabi pisalo in papir med premišljevanjem. Mogoče se ti bo zdelo koristno, da napišeš Gospodu pismo, v katerem opišeš svoj odnos do resnic, ki jih izraža Ignacijevo besedilo o N&T. Bodi pozoren(-a), da tvoj osebni zapis izraža sledeče resnice po tvojem lastnem razumevanju: smisel stvarjenja, uporaba stvari, svoboda, izbira tistega, kar me bolj vodi k namenu za katerega sem ustvarjen.

e) Flp 4,11-13 V Njem, ki je vir moči, imam moč za vse.

f) Jn 14,15-28 Prosil bom Očeta in On vam bo dal Duha, ki vas bo učil vso resnico.

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Jer 1,4-10 Jeremijev odgovor (»Glej, ne znam govoriti, ker sem še deček.«) bi bil lahko tudi naš v tem trenutku.

Lk 24,36-53 Mogoče se nam zdi čudno, da učenci niso »doumeli Pisma«. Če prinesemo to nerazumevanje pred Modrost samo, se bo naš razum odprl za razumevanje pisma, in Bog nas bo učil, kako naj prosimo za moč Duha.

Heb 11,8-10. 17-19 Polni te moči, bomo verovali in zaupali, kot je veroval in zaupal Abraham: Kar Bog v nas začne, uspe tudi dokončati.

Jn 15,1-8. 16-17 Bog bo osebno kot vinogradnik obrezal vinograd, da bi lahko prinašal večji sad.

Ef 1,15-23 Bog razsvetljuje naš pogled in nam daje spoznanje upanja, h kateremu smo poklicani z isto močjo, s katero je obudil Jezusa.

Ef 3,20 Božja moč, s katero zdaj deluje v nas, naredi lahko več, kot lahko molimo in si predstavljamo.