»Vse v večjo božjo slavo!«

07. molitvena enota

 izprasevanje

Tema: Moja osebna zgodovina greha in nenehno Božje varstvo.
Milost: Prosim, kar želim: Tokrat prosim za vedno večjo in silno žalost in solze nad svojimi grehi in globljo zavest o usmiljeni Božji ljubezni (strmenje nad Božjo dobroto).
Molitvena besedila:
a) Druga vaja s prvo točko (DV 56), pripravljalno molitvijo (DV 46), prvo uvodno vajo (DV 47), drugo uvodno vajo s prošnjo za milost (DV 55) in pogovorom (DV 61).
b) Ponovitev prve točke (DV 56).
c) Druga vaja z eno od ostalih točk, z uvodno vajo (DV 47), drugo uvodno vajo s prošnjo za milost (DV 55) in pogovorom (DV 61).
č) Druga vaja z eno od ostalih točk, z uvodno vajo (DV 47), drugo uvodno vajo s prošnjo za milost (DV 55) in pogovorom (DV 61).
d) Ponovitev tistih delov, pri katerih se ti zdi, da si bolj odprt(-a) za milost, za katero prosiš.
e) Tretja vaja je ponovitev prve in druge vaje, s trojnim pogovorom (DV 62 in 63).
Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Ez 16,1-22. 59-63 Zgodovina nezvestobe Izraelcev in moja zgodovina (ne)zvestobe. Kadarkoli sodelujem v grešnih okoliščinah, sem nezvest(-a) zaročenec(-ka), ki časti malike.
2 Sam 11,1-12,15 David je bil slep za svoj resnični greh, dokler se mu Natan ni postavil po robu.
Tit 2,11-14 Razodela se je namreč Božja milost med nami… Bog nas očiščuje zase, da bomo po Njegovi volji.
Ef 2,1-22 V Bogu smo svobodni pred mejami sovraštva in razdeljenosti.
Lk 19,1-10 Jezus nas osvobaja, kakor je osvobodil Zaheja.
Lk 7,36-50 Jezus nam odpušča, kakor je odpustil grešni ženi, ki mu je umivala noge. Kakor ona prejemamo moč, da bomo mogli bolj ljubiti.
2 Kor 5,17-21 Zaradi mene je Bog naredil Jezusa za greh.