»Vse v večjo božjo slavo!«

09. molitvena enota

 roka

Tema: Moja osebna skrita in neurejena in/ali grešna nagnjenja, ki vplivajo na moje življenje in na moje odločitve.

Milost: Prosim, kar želim: Globoko razumevanje in spoznanje:

a) vplivov sveta (ki se jih sploh ne zavedamo) na splošno, na nas vse in na moje osebne odločitve v privatnem in javnem življenju;

b) skritih neurejenih in grešnih nagnjenj, ki usmerjajo moje odločitve in moje ravnanje;

c) mojih grehov in napak.

Molitvena besedila:

a) Tretja vaja s trojnim pogovorom (DV 62 in 63).

Se mi moji grehi res studijo?

b) Tretja vaja s trojnim pogovorom (DV 62 in 63).

Kako »svet« vpliva na moje življenje in moje odločitve?

c) Tretja vaja s trojnim pogovorom (DV 62 in 63).

Katera so moja grešna nagnjenja?

Katera so moja skrita neurejena nagnjenja?

č) Prva vaja Moli ponovno ob celotni vaji, s trojnim pogovorom.

d) Druga vaja Moli ponovno ob celotni vaji, s trojnim pogovorom.

e) Peta vaja S trojnim pogovorom (DV 65 – 72).

Prve tri molitvene enote so posvečene Ignacijevi Tretji vaji. Gre za ponovitev važnejših delov preteklih dveh tednov, ki so ti razodeli pomembnejše stvari ali boj, kar te je napolnilo z dobrim razpoloženjem ali pa je tvoje razpoloženje poslabšalo. Prav takšne reakcije in izkušnje nam odkrivajo Božje vzgibe v našem srcu. Pomembno je, da se vračaš na takšna doživetja zato, da bi bolj jasno prepoznaval(-a) Božjo govorico. S tem dopuščam, da se Božja beseda globlje ukorenini v nas.

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Mt 5,21-26 Grešna navada, zaradi katere govorim bratu ‘norec’, se lahko spremeni v držo popolne odtujitve od Boga.

Mt 13,1-23 Vplivi sveta omalovažujejo in ubijajo v naših srcih delovanje Božje besede.

Mr 7,1-23 Zlobni načrti prihajajo iz globine naših src.

Lk 12, 16-21 Bogati neumnež se odloča z željo, da bi si zagotovil varnost.

Jn 8 Farizeji so se imeli za pravične, toda kljub temu so sodelovali z zlom in tega niso spoznali.

1 Jn 2,15-17 Kakšno je poželenje mojih oči, s katerim gledam na življenje?

Jak 3,1-5,12 Želje srca vodijo v zla dejanja.