»Vse v večjo božjo slavo!«

10. molitvena enota

 roka

Tema: Bog se odloči in svoje najgloblje želje izpolni z Besedo, ki je postala meso.

Milost: Prosim, kar želim: Globoko razumevanje in spoznanje tega, kar si je Bog srčno želel in uresničil po spočetju Jezusa in globoko spoznanje skrivnih želja Svete Trojice za nas in naš planet.

 

Molitvena besedila:

Prve tri dni se poglobite v molitveno besedilo o učlovečenju, kot da je ljubezensko pismo. Postavljajte Bogu vprašanja o tem dogodku. Dovolite skrivnostni in čudežni resnici Učlovečenja, da vam napolni razum in srce.

Naslednjih nekaj vprašanj vam pri tem čudenju lahko pomaga:

Katera Božja želja stoji za temi dogodki? Kaj se je zgodilo? Zakaj se je to zgodilo na tak način? Kdo je bil tam? Kakšne so bile okoliščine? Kako se je to lahko zgodilo? Zakaj na takšen način? Kaj je temu sledilo? Kakšne bi bile okoliščine, če bi se prav to dogajalo danes? Kako se ta skrivnost dogaja v sedanjosti?

a)Učlovečenje S prvo predvajo premišljevanja o učlovečenju (DV 102 do 109), z razumom in srcem premišljujte, kako Bog, ki skrbi za nas in nas hrani, opazuje naš planet v boju:

»… celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine.« (Rim 8,22) S pomočjo domišljije vstopite v Božjo osebno, globoko čutečo skrb za stanje našega planeta. S srcem poslušajte pogovor med osebami Svete Trojice. Katera je želja Božjega srca za nas?

b)Ponovitev Glejte, kako delajo za naše odrešenje po Mariji, Jezusovem spočetju in življenju.

Zastavite sebi in Božjemu Duhu nekatera izmed zgoraj navedenih vprašanj.

c)Ponovitev Vrnite se na mesta v zadnjih dveh premišljevanjih, kjer ste doživeli vzgibe duše. Ostanite ob njih in dovolite vzgibom, da se razodenejo.

V naslednjih treh dneh vstopajte v premišljevanje s konkretnejšo močjo domišljije. Dovolite svetopisemskemu besedilu, da izpolni vašo domišljijo, medtem ko gledate osebe, poslušate kaj govorijo in sodelujete v njihovem delovanju. Dovolite, da vas dogodki pritegnejo, kot da se dogajajo sedaj.

č) Lk 1,26-38 Oznanjenje Jezusovega spočetja: Glejte, kako se to dogaja, poslušajte besede, pogovarjajte se o tem z Marijo …, bodite tam. Kontemplirajte rast telesnih celic, ki se v Marijinem telesu razvijajo v posebnega otroka!

d) Ponovitev ali Lk 1,39-56 Pojdite z Marijo v hribovit kraj na obisk k Elizabeti!

e) Mt 1,18-25 Jožef, zaročen z Marijo, odkrije da nosi otroka, ki ni njegov. Tesnoba je razjasnjena s sanjami. To spočetje vpliva na vse njune želje, razumevanje in pričakovanje ‘normalnega družinskega življenja’ v judovski vasi.

 

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Jn 1,1-18 »V začetku je bila Beseda.«

Jn 3,16-18 »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina.«

Ef 1,3-14 Božji načrt odrešenja

Flp 2,5-11 Odrekel se je enakosti z Bogom in postal podoben ljudem.

Gal 4,1-7 »Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene.«

Tit 3,3-8 »Rešil nas je … po svojem usmiljenju.«

Ps 40 Pesem hvalnica: »Trdno sem upal v Gospoda, pa se je sklonil k meni in uslišal moje klicanje.«