»Vse v večjo božjo slavo!«

11. molitvena enota

 rojstvo

Tema: Jezusovo rojstvo

Milost: Prosim, kar želim: Globoko spoznanje Boga, ki je zame postal človek, da lahko bolj ljubim Jezusa in bolje sledim njegovemu Duhu.

V premišljevanjih te molitvene enote aktivno uporabite domišljijo. V tej vodeni slikovni tehniki evangeljska pripoved ali dogodek vodi domišljijo. Ta način molitve se imenuje evangeljska kontemplacija. V vsaki od teh vaj dovolite, da se dogodek iz Jezusovega življenja odvija sedaj, pred vami, tako, da dogodek »čutite«, ga »gledate« ali »poslušate«, kot da se dogaja sedaj; z drugimi besedami: z vsemi močmi vaše domišljije. Potopite se v dogodek. Dovolite, da njegova moč vpreže vašo domišljijo. S ‘spominjanjem’ dogodka z uporabo aktivne domišljije, se ne vračate v preteklost, ampak vnašate del skrivnosti Jezusovega življenja v sedanje življenje.

Molitvena besedila:

a) Rojstvo S pomočjo kontemplacije (bogozrenja) molite ob točkah DV 111 do 117.

b) Lk 2,1-17 V svetopisemsko besedilo se poglobite s pomočjo kontemplativne molitve.

c) Lk 2,8-20 Pridružite se pastirjem na polju in pojdite z njimi obiskat Jezusa v jaslih.

č) Ponovitev tistih točk, v katerih ste izkusili vzgibe ali notranje odmeve (DV 118-119).

d) Ponovitev tistih točk, v katerih ste izkusili notranje vzgibe.

e) Uporaba notranjih čutov V pomoč Lk 2,1-7 ali DV 121 – 126.

Drugi način ponavljanja je uporaba notranjih čutov. V drugih vajah včasih do tega pride čisto spontano. Tu, v tej molitvi, uporabite ta način molitve namerno. Molitev bo postala mirna in pasivna. Gre za gledanje, čudenje ali vživljanje. Ne gre toliko za to, da uporabite čutila vonja, tipa, okusa, vida, sluha; bolj gre za to, da dovolite enemu ali dvema posebnima trenutkoma, ki ste ju izkusili v prejšnji molitveni vaji, da vstopita v vaša čutila. »Okusite in glejte, kako dober je Gospod« (Ps 34,9). Dovolite svojim čutom in vsemu svojemu bitju, da se potopijo v dogodek.

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Iz 52,7-10 Raduj se, Sion, ker Gospod tolaži svoj narod …

Heb 1,1-16 po njegovem Sinu, ki je odsev Očeta …

Iz 7,10-14 in je rojen iz Device, imenovan Emanuel, kar pomeni Bog z nami!

Heb 10,5-10 Prihajajoč na svet Jezus govori: »Glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo.«

Sof 3,14-18 »Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj.«

Lk 1,68-79 Zaharijeva hvalnica: »Slavljen Gospod, ker se je ozrl na svoje ljudstvo.«

1 Jn 1,1-3 Videli smo ga na svoje oči in naše roke so se ga dotaknile.