»Vse v večjo božjo slavo!«

13. molitvena enota

 egipt

Tema: Jezus, rojen daleč od doma, je bil najprej begunec, nato tesarjev sin.
Milost: Prosim, kar želim: Globoko občuteno spoznanje Boga, ki je zame postal človek, da bi mogel ljubiti Jezusa in bolj zvesto poslušati njegovega Duha.
Molitvena besedila:
a) Mt 2,13-15 Pridruži se Jezusu, Mariji in Jožefu, ki v naglici bežijo v izgnanstvo. Ostani nekaj časa z njimi v Egiptu. Pogovarjaj se z njimi o njihovi izkušnji in o tvojih osebnih izkušnjah iz otroštva. Poslušaj, kaj ti govorijo.
b) Mt 2,16-18 Umor nedolžnih otrok.
c) Mt 2,19-23 Vrnitev v Nazaret. Glej Jezusa, kako raste do svojega dvanajstega leta.
č) Ponovitev
d) Ponovitev
e) Uporaba notranjih čutov pri dveh ali treh izkušnjah tolažbe v premišljevanjih od a) do d).
Kadar oseba moli s pomočjo evangeljske kontemplacije, se pogosto zgodi, da spomini iz njenega lastnega življenja, ki so podobni Jezusovemu življenju, začenjajo prihajati na dan. Če oseba to sprejme, bo deležna čudovitih sadov:
a) ozdravitve starih ran,
b) spoznanja, kako Bog deluje v naših življenjskih dogodkih,
c) globlji vpogled v pomen pomembnejših dogodkov iz lastnega življenja,
d) odkrivanje, kako Bog, kot naš sodelavec tkalec, z nami dan za dnem tke naše življenje.

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Iz 42,1-9 V begunstvu je Jezus postal tisti služabnik, ki bo ‘izpeljal jetnike iz’ njihovega notranjega in zunanjega ‘zapora’.
Ps 59 Bog preko Jezusa iz osebnih izkušenj ve, kaj pomeni jokati: »Reši me pred mojimi sovražniki!«
Mt 6,25-34 Jezus ima svojo osebno izkušnjo, kaj pomeni biti odvisen od Boga in ne skrbeti za svoje življenje.
Heb 11 Jezus je živel v zaupanju in veri, kakor njegovi predniki.
5 Mz 6,1-9. 20-25 Jožef in Marija sta Jezusa učila, kako naj Boga ljubi z vsem srcem.
5 Mz 11,18-21 Jožef in Marija sta vzgajala Jezusa v duhu Tore in mu vsadila ljubezen do izpolnjevanja Božje volje: Sir 3,1-16; 4,1-10; Jn 4,31-34; 6,38; Mt 6,5-13.