»Vse v večjo božjo slavo!«

14. molitvena enota

 jetem

Tema: Jezus na skrivnem raste v Nazaretu, razen ob nekem posebnem dogodku.
Milost: Prosim, kar želim: Globoko občuteno spoznanje Boga, ki je zame postal človek, da bi mogel bolj ljubiti Jezusa in bolj zvesto poslušati njegovega Duha.
Molitvena besedila:
a) Lk 2,41-50 Ko je imel Jezus dvanajst let, sta ga Marija in Jožef odpeljala v tempelj, kjer je doživel svojo posebno poklicanost. – Pojdi z njimi na romanje in sodeluj v vseh okoliščinah tega dogodka. Pogovarjaj se z njimi o svojih mladostnih doživetjih in jim zaupaj kako se ob teh spominih na doživetja počutiš.
b) Lk 2,51-52 Preživljaj z Jezusom njegovo življenje od trinajstega do devetnajstega leta.
c) Lk 2,51-52 Preživljaj z Jezusom njegovo življenje od devetnajstega leta do trenutka, ko je odšel od doma.
č) Ponovitev
d) Ponovitev
e) Uporaba notranjih čutov

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Mt 13,54-56 Jezusa so poznali kot tesarjevega sina, zato so bili njegovi sonarodnjaki zelo presenečeni, ko je pozneje govoril z oblastjo.
Flp 2,1-5
Jezus se je moral naučiti pravih odnosov z drugimi ljudmi – da ne bi ničesar delal iz prepirljivosti ali praznega slavohlepja. Pavel naroča naj tudi mi tako delamo.
Kol 3,12-21 Duhovno ozračje Pavlovega učenja je bilo tudi duhovno ozračje v katerem je odraščal Jezus.
Heb 2,14-18 Jezus je moral v vsem postati kakor eden izmed nas.
Ps 42 Psalm (lahko) zelo dobro nakaže Jezusovo doživljanje ob njegovem premišljevanju o svojem obisku v templju pri dvanajstih letih: »Moja duša hrepeni po tebi, o Bog … kako sem šel skozi trumo, da bi prišel do Božje hiše …«.
Ps 63,1-8 »Tako sem v svetišču zrl vate, da bi videl tvojo moč in tvojo slavo.«
papirnati jesus
dragi jesus,
kje sem te imela vse svoje življenje?
kje sem skrivala tvoja usta in oči?
skrit in tih
v baržunasti škatli,
zaprt in speč
v ozki stekleni ječi …
varen.
brez človeškosti
brez preizkušenj in želja,
samo
papir, gospod,
moja papirnata lutka,
moj papirnati jesus.
moj Bog, kako si mogel ljubiti
nekoga.
moj Bog, kako si mogel ljubiti
mene.
Ruth McLean