»Vse v večjo božjo slavo!«

15. molitvena enota

 krst

Tema: Vaja o Kristusovem kraljestvu je Ignacijeva predstava o Jezusu, ki razodeva svojo željo o svetu. Vsebina te vaje opisuje okoliščine, v katerih se odvija kontemplacija evangelija o Jezusovem javnem življenju. Lahko upamo, da bomo po Ignacijevi osebni predstavi, ki se zliva v Jezusovo, bolj odprti za Božje vabilo med vajo.
Milost: Prosim, kar želim: Prepoznati Jezusa v moji osebni zgodbi tako, da bom zaljubljen(-a) vanj in bom mogel(-a) biti bolj odprt(-a) za njegovo vabilo v enkratnih in konkretnih okoliščinah svojega življenja.
Molitvena besedila:
a) Mt 3,13 Jezus zapušča svoj dom. Preživi z njim nekaj zadnjih dni doma tik preden odide od doma proti reki Jordan. Prisluhni mu, deli z njim srčne želje njegovega življenja in prisluhni Mariji, ko se spominja nekaterih za njiju pomembnih dogodkov.
b) Mt 3,13 Bodi ob Jezusu, ko se poslavlja od matere in rojakov in ga spremljaj do Jordana. Podeli z njim svoje upanje, svoje sanje in željo, da bi v življenju sledil njegovemu Duhu.
c) Mt 3,13-17 Pojdi z Jezusom do Jordana in bodi z njim v trenutku njegovega krsta. Glej, kako mu Duh razodeva globlji smisel njegovega življenja.
č) Kraljestvo DV 91-98. Premišljuj o Ignacijevi želji in možnostih njene izpolnitve v Jezusu.
d) Kraljestvo Ignacij se je s pomočjo svoje osebne podobe ali parabole vživel v Božjo željo za svet. Vzemi si nekaj časa za ustvarjanje svojo osebne predstave, ki te lahko pritegne k sodelovanju z Božjo željo za svet:
Če bi svojo najglobljo željo in vizijo za svet lahko izrazil v zgodbi ali mitu, kakšna bi bila ta zgodba?
Kakšna bi bila oseba, ki bi utelešala to vizijo?
Kakšen odgovor bi dal tej osebi? Kakšen odgovor bi ta oseba pričakovala?
Glede na to, da je Jezus utelešenje najglobljih želja vsakega izmed nas, kaj bi mu rad v tem trenutku ponudil, in s kakšno molitvijo predanosti bi se rad v tem trenutku obrnil nanj?
e) Ponovitev
Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Mdr 9 Salomonova molitev za modrost bi bila lahko tudi Jezusova molitev, ko je odhajal od doma, ker ubesedi njegove najgloblje sanje in želje.
Lk 14,25-30 Jezus nas vabi k popolni izročitvi njegovemu Abba, enako kot je to v svojem življenju sam delal.
Jer 1,4-10 Izkušnja ob Jordanu bi bila lahko podobna izkušnji klica preroka Jeremija.
Apd 10,34-38 Petrov opis Jezusovega izkustva ob reku Jordan.
Ps 89 Opis čustev, ki so preplavila Jezusa, in podoba prejetega maziljenja in tolažbe, ob katerem je mogoče Jezus bolje razumel svojo vlogo in življenje trpečega služabnika.
Iz 42,1-9; Iz 49,1-7 Besedili nam odkrivata pomen tolažbe, ki jo je Jezus doživel ob Jordanu.
Lk 9,23-26; Lk 9,57-62 Jezus nas vabi, da se korenito odločimo za uboštvo in odpovedovanje samemu sebi,
Ef 4,17-24 da se odpovemo staremu načinu življenja in sprejmemo duhovni način mišljenja – se odločamo v soglasju z najglobljimi željami,
2 Kor 5,15-21 in se mu pridružimo pri delu za spravo.
2 Kor 12,7-10 Kljub našim slabostim, Bog deluje po nas z močjo in navzočnostjo Svetega Duha.