»Vse v večjo božjo slavo!«

16. molitvena enota

 krst

Tema: Okrepljen in prečiščen z izkušnjo puščave, Jezus začenja svoje javno življenje in delovanje.

Milost: Prosim, kar želim: Globoko doživeto spoznanje Boga, ki je zame postal človek, da bi tako bolj ljubil(-a) Jezusa in sledil(-a) njegovemu Duhu.

Molitvena besedila:

a)Mt 4,1-11 Bodite z Jezusom v puščavi v njegovi preizkušnji.

b)Lk 4,14-32 Pridružite se Jezusu v njegovi izkušnji zavrženosti od ljudi iz njegovega lastnega mesta.

c) Ponovitev

č) Ponovitev

d) Uporaba notranjih čutov

e) Dve zastavi DV 136 – 147

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Rim 5,18-19 V puščavi je bil Jezus skušan, da bi bil neposlušen svojemu klicu in bi prevzel politično in čudežno moč. Premagal je te skušnjave in s tem popravil našo neposlušnost, katere simbol sta Adam in Eva.

Ps 94,17-23 Izkusil je uboštvo duha; odrekel se je vsemu razen odvisnosti od svojega Abbe …

Ps 91 … in tako On vedno znova svoje zaupanje polaga v Boga, ki skrbi zanj in ga hrani.

Heb 4,14-16; 5,7-10 To je opis boja, skozi katerega je šel …

Sir 51 … in na koncu katerega je lahko molil takšno molitev. Po svojih bojih je ponovno prejel modrost, s katero je naslednja tri leta …

Mr 8,31-33 … vedno prepoznaval takšne skušnjave.