»Vse v večjo božjo slavo!«

17. molitvena enota

 je1

Tema: Kolikor bolj opažamo spodbude Duha, ki nas vodijo do tega, da slišimo Božji klic v konkretnih in resničnih vidikih našega življenja, toliko večja je izkušnja bogastva, želje po spoštovanju in svobodi. Upamo, da bomo postali bolj odvisni od Boga kot od česarkoli drugega, kar smo in kar imamo in bomo iskali dejavnejši način sledenja Kristusu.

Milost: Prosim, kar želim: Vse večjo sposobnost prepoznavanja satanovih prevar pri odločitvah, in za moč, da se zaščitim pred njimi. Prosim tudi za vse globlje spoznanje Jezusa, mojega Gospoda in Odrešenika, da se bom lahko odločal(-a) v skladu z njegovimi merili in ravnanjem.

Molitvena besedila:

Ob besedilih a), b) in e) uporabite drugačno obliko molitve: začnite z molitvenim okušanjem Gospoda. Ob drugih besedilih začnite s kontemplacijo evangelija.

a)Dve zastavi DV 136 – 147, s trojnim pogovorom. Usmerite pozornost na prvi del vaje in se poskusite vživeti v te okoliščine kot posameznik(-ca) in kot oseba, ki je pod vplivom svojega kulturnega okolja.

b)Dve zastavi DV 136 – 147, s trojnim pogovorom. Usmerite pozornost na drugi del vaje in poskusite videti prenos tega v posebnih okoliščinah svojega življenja.

c)Lk 6,20-26 Blagri označujejo Jezusovo zastavo. Vstopite v opisane dogodke. Bodite prisotni in poslušajte, ko Jezus govori. Dovolite njegovim besedam, da vplivajo na vas. Blagri niso zapis tega, kar morate pred Bogom doseči, ampak bolj opis, kako vas vidi Bog, ko vstopite v globok odnos z Jezusom.

č) Ponovitev ali Lk 18,18-30 Klic bogatemu človeku. S trojnim pogovorom.

d) Ponovitev s trojnim pogovorom.

e) Tri vrste ljudi DV 149 – 156. Pozorno preberi še DV 157.

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Mt 13,24-30; 36-43 Prispodoba o ljuljki in pšenici. Ljuljka in pšenica soobstajata v nas, kakor tudi v družbenih strukturah našega sveta.

Mr 6,17-44 Slika o dveh gostijah je slika dveh zastav.

Mr 10,35-45 Velikodušne osebe, kakor sta Jakob in Janez, pogosto iščejo, kako bodo sledile Jezusu iz želje, da bi bile pomembne.

1 Pt 2,1-3,17 Ali naslavlja Peter klic k uboštvu duha osebam svoje kulture? Kako se to nanaša name in mojo kulturo?