»Vse v večjo božjo slavo!«

18. molitvena enota

 izprasevanje

Tema: Glede na enkratne okoliščine svojega življenja (zdravje, družbeno okolje, razpoložljivi denar, osebnost, čas, lastnosti družine, talenti, tisto, kar nam o nas drugi pravijo, želje, …), Jezus želi, da zavestno sodelujemo z njim v dejavnosti Duha in želji njegovega Abbe.
Milost: Prosim, kar želim: Razsvetljenje področja življenja, v katerem je sedaj potrebno sprejeti odločitev. Prosim za dovolj svobode, da spoznam in sprejmem odločitev, ki je v skladu z Božjo željo zame.
Molitvena besedila:
Premišljevanja a) in b) bi morala biti v pomoč pri odkritju predmeta, ob katerem Bog želi, da sedaj nekaj odločim. Če to tukaj ni uporabno, lahko izberem dvoje dodatnih besedil. Premišljevanje c) je meditacija, ki bo v pomoč in bo pokazala, ali sem pripravljen(-a) vstopiti v proces odločanja.

a) Pred sabo si predstavljam osebo, ki je še nikoli nisem srečal(-a). Želi, da ji svetujem, v katerem področju življenja bi morala sprejeti odločitev. Poslušam, ko mi govori. Opisuje svoje izkušnje duhovnih vaj od začetka do zdaj: spoznanja, prejete milosti, vroče želje, spodbude, težave, … in prosi za moje mnenje, na katerem področju se je potrebno odločiti. Pomagam ji, da razjasni stvari, potem pa se o tem pogovarjam z Jezusom.
b) Predstavljam si sebe v smrtni uri čez nekaj let. Z vso svobodo in jasnostjo tega trenutka spoznavam, katero področje bi tedaj želel(-a), da sem izbral(-a) za odločanje med temi duhovnimi vajami: služba, družina, apostolat, rekreacija, način življenja? O tem se pogovarjam z Jezusom.
c) Tri vrste ljudi: DV 150 – 157, s trojnim pogovorom.
č) Jn 1,35-51 Klic apostolom
d) Lk 5,1-11 Klic Petru
e) Ponovitev
Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Mt 5-7 Govor na gori
O kakšnih osebah bi naslednji odlomki iz svetega pisma lahko govorili:
Lk 9,59; Lk 12,16-21; Mt 7,21; Mt 13,45-46; Mt 19,16-22; Mt 19,27-30; Mt 25,24-25; Mr 12,41-44?