»Vse v večjo božjo slavo!«

19. molitvena enota

 kristus in stotnik

Tema: Jezusovo javno delovanje

Milost: Prosim, kar želim: Globoko doživeto spoznanje Boga, ki je zaradi mene postal človek, da bi ga mogel bolj ljubiti v Jezusu in dovoliti njegovemu Duhu, da me vodi.

Molitvena besedila:

a) Jn 2,1-11 Svatba v Kani.

b) Lk 7,1-10 Ozdravitev stotnikovega služabnika.

c) Mr 5,25-34 Ozdravitev krvaveče žene.

č) Ponovitev

d) Uporaba notranjih čutov

e) Tri vrste ponižnosti DV 165 – 168

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Mt 15,21-28 Jezusovo srečanje s Kánaansko ženo.

Mt 15,29-31 Jezus ozdravlja bolnike.

Mt 19,13-15 Jezus blagoslavlja otroke.

Lk 10,38-42 Jezus obišče Marto in Marijo.

Lk 17,11-19 Jezus ozdravi deset gobavcev.

Lk 7,36-50 Grešnica umiva Jezusu noge.

Jn 4,4-42 Jezus sreča Samarijanko ob studencu.