»Vse v večjo božjo slavo!«

20. molitvena enota

 993353048

Tema: Jezusovo javno delovanje: Nasprotuje krivičnim družbenim strukturam njegovega časa.
Milost: Prosim, kar želim: Globoko doživeto spoznanje Boga, ki je zaradi mene postal človek, da bi ga mogel bolj ljubiti v Jezusu in dovoliti njegovemu Duhu, da me vodi.
Molitvena besedila:
a) Tri vrste ponižnosti, DV 165 – 168. Tretjo vrsto ponižnosti pogosto doživljajo osebe, ki svoje krščansko poslanstvo živijo v javnosti.
b) Mr 2,23-28; Lk 6,6-11 Jezus nasprotuje krivičnim strukturam, ki so jih vsiljevali farizeji. Sobota je zaradi človeka, ne človek zaradi sobote.
c) Mt 23,1-19 Jezus ni nasprotoval samo njihovi dvoličnosti, ampak tudi strukturam, ki so pritiskale na ljudi.
č) Jn 2,13-22 Jezus izganja trgovce iz templja.
d) Ponovitev
e) Ponovitev ali uporaba notranjih čutov.
Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Lk 4,14-22 Jezus naznani svoje poslanstvo: »Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost«.
Lk 7,18-23 Jezus razlaga svoje poslanstvo in delo.
3 Mz 19,1-2. 11-18 »Ne izkoriščaj svojega bližnjega in ne ropaj ga; … temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.«
Iz 1,1-26 »Čemú mi bodo vaše številne klavne daritve, … skrbite za pravico. Pomagajte zatiranemu.«
Iz 58,1-12 »Mar ni to post, kakršnega sem izbral: da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma …?«
Iz 61 »Duh Gospoda Boga je nad menoj, … Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, … Imenovali se bodo Hrasti pravičnosti, …«
Iz 65,17-25 Podoba obnovljenega sveta: »Tam ne bo več otročiča, ki bi živel le malo dni, … Volk in jagnje se bosta skupaj pasla, …«
Lk 16,19-31 Prilika o bogatašu in Lazarju.