»Vse v večjo božjo slavo!«

21. molitvena enota

 govor-na-gori

Tema: Jezusovo javno delovanje
Milost: Prosim, kar želim: Globoko doživeto spoznanje Boga, ki je zaradi mene postal človek, da bi ga mogel bolj ljubiti v Jezusu in dovoliti njegovemu Duhu, da me vodi.
Molitvena besedila:
a) Mt 14,13-21 Jezus nahrani veliko množico ljudi.
b) Mt 14,22-33 Jezus hodi po vodi.
c) Mt 17,1-13. 22-23 Jezus se na gori spremeni in govori o tem, kako ga bodo zavrgli in kako bo trpel.
č) Ponovitev
d) Ponovitev
e) Uporaba notranjih čutov
Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Mt 8,23-27 Jezus pomiri vihar.
1 Kr 19,9-13 Elija odkrije Boga v rahlem šepetu.
Jn 6 Pomnožitev kruha in govor o kruhu življenja. O Jezusovem oznanjevanju
Lk 19,47-48 Jezus govori v templju.
Mr 12,35-44 Jezus govori jezik, ki ga poslušalci razumejo.
Jn 7,14-52 Govori samo o tem, kar mu da Abba. Mnogi ga odklanjajo.
Lk 10,1-24 Jezus pošlje dvainsedemdeset učencev, da mu pomagajo pri njegovem delu. Kdor posluša, mene posluša.