»Vse v večjo božjo slavo!«

22. molitvena enota

 jerzsalem

Tema: Jezusovo javno delovanje se bliža koncu.
Milost: Prosim, kar želim: Globoko doživeto spoznanje Boga, ki je za mene postal človek, da lahko bolj ljubim Jezusa in bolje sledim njegovemu Duhu.
Molitvena besedila:
a) Jn 11,1-44 Jezus pokliče Lazarja iz groba.
b) Mt 26,6-16 Večerja v Betaniji.
c) Mt 21,1-11 Jezus jezdi na osliču v Jeruzalem.
č) Ponovitev
d) Ponovitev
e) Uporaba notranjih čutov
Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Jn 11,45-54 Judovski voditelji sklenejo Jezusa umoriti. »Za vas je bolje, da en človek umre za ljudstvo in ne propade ves narod.«
Ps 27 »Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati … ko se mi hudobneži približajo?«
Ps 55 Molitev v izgnanstvu
Mt 11,25-30 »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi.«
Lk 13,34; 19,41-44 Jezus joka nad Jeruzalemom.
Ps 118 Jezus je kamen, ki so ga zidarji zavrgli, a je postal vogelni kamen … Blagoslov na tiste, ki so prišli v Božjem imenu.
Ps 122 Veselil sem se, ko so mi rekli: »V Gospodovo hišo pojdemo.«
Iz 42,1-9 Spev o Gospodovem služabniku