»Vse v večjo božjo slavo!«

23. molitvena enota

 jezusnoge

Tema: Jezusovo trpljenje in smrt se začne z zadnjo večerjo in nadaljuje z agonijo v vrtu.

Milost: V teh evangeljskih kontemplacijah Jezusovega trpljenja in smrti, prosim za milost globoke žalosti ob Jezusu, potopljenem v žalost, in za milost solza in globoke bolečine, zaradi velikega trpljenja, ki ga je Jezus prestal zame.

Molitvena besedila:

Preden začnete moliti s temi svetopisemskimi besedili, je dobro vedeti, da je milost, za katero prosite, tista, o kateri piše Ignacij v točkah 190 do 199. Da bi jo ohranili v molitvi, lahko prvi in drugi dan uporabite tekst ali ga zbrano berete preden začnete z molitvijo s svetopisemskim besedilom. V obeh primerih bodite pozorni na: 1. milost, 2. šest točk, 3. točko 199. Mogoče boste želeli nadaljevati s trojnim pogovorom.

a) Mt 26,17-30 Zadnja večerja: Pasha in ustanovitev evharistije

b) Jn 13,1-17 Umivanje nog

c) Mt 26,31-46 Jezusova agonija v vrtu.

č) Ponovitev

d) Ponovitev

e) Uporaba notranjih čutov

 

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Jn 12,23-33 Jezusov notranji boj. »Če pšenično zrno … ne umre … Zdaj je moja duša vznemirjena.«

Lk 22,24-38 Tekmovanje učencev za prvo mesto bi lahko bil eden od razlogov, zakaj jim je Jezus umival noge.

Jer 31,31-34 Jezus je pri zadnji večerji izpolnil to prerokbo.

Jn 15,12-27 Jezus daje glavno zapoved ljubezni in razlaga, da resnična hoja za Jezusom vključuje izkušnjo zavrženosti, ki jo je tudi sam doživel.

Ps 142 Molitev zapuščenega pravičnika