»Vse v večjo božjo slavo!«

25. molitvena enota

 krizanje-1

Tema: Jezusovo trpljenje in smrt, zadnje ure njegovega življenja
Milost: Prosim, kar želim: Bolečino, sočutje in sram, ker gre Gospod zaradi mojih grehov v trpljenje.
Molitvena besedila:
a) Lk 23,1-25; Jn 18,28-19,6 Sodni proces pred Pilatom in Herodom
b) Lk 23,26-32 Križev pot
c) Lk 23,33-49 Križanje
č) Ponovitev
d) Ponovitev
e) Uporaba notranjih čutov

Okoliščine lahko zahtevajo, da prilagodite molitvena besedila. Če je to potrebno, se naslednja molitvena besedila lahko uporabi namesto predvidenih ali kot dodatna pri ponavljanju.

Pred premišljevanjem b):
Mt 27,26-31 Bičanje in kronanje s trnovo krono.
Jn 19,1-5 Pilat predstavi Jezusa množici in pokaže nanj z besedami: »Glejte, človek!«

Po premišljevanju c):
Lk 23,50-56
Potem, ko so Jezusa sneli s križa, so ga položili njegovi Materi v naročje.