»Vse v večjo božjo slavo!«

26. molitvena enota

 krizanje-1

Tema: Velikonočna skrivnost, Teme Velikega tedna
Milost: Prosim, kar želim: Bolečino, sočutje in sram, ker gre Gospod zaradi mojih grehov v trpljenje.

Molitvena besedila:
a) Veliki četrtek Mr 14,12-72 Moli ob prvi polovici poročila o Jezusovem trpljenju.
b) Veliki petek Mr 15,1-47 Moli ob drugi polovici poročila o Jezusovem trpljenju.
c) Velika sobota Moli ob enem od evangeljskih poročil o Jezusovem trpljenju.
Med molitvijo in občasno preko dneva, se lahko z Marijo zadržite ob Jezusovem trpljenju. Jezus je bil v petek pokopan. V soboto se je Marija spominjala vseh dogodkov zadnjih dni. Ostanite preko dneva z Marijo ob teh spominih. Naj Jezusova smrt prepoji vse vaše bitje in vse okrog vas preko celega dneva.

Dodatna besedila za premišljevanje izven rednega molitvenega časa, z Marijinim pogledom na dogodke:
Ps 42; Žal 3,13-26; Lk 2,25-35;
Mdr 4,7-14; Job 1,21; Iz 42,1-9.

Teme velikonočnega tedna
Tema: Velikonočna skrivnost
Milost: Prosim, kar želim: Milost, da bi se močno veselil(-a) in radoval(-a) ob toliki slavi in radosti Kristusa, našega Gospoda.

Molitvena besedila:
č) Velikonočna nedelja
Vstopite v evangeljsko kontemplacijo o tem, kako se Jezus, naš Gospod, prikaže svoji materi Mariji. Sveto pismo tega ne omenja; Ignacij v točki 299 predpostavlja, da se je to zgodilo. Preden začnete molitveno vajo, preberite točke 218 do 225, kjer boste našli napotke, na kaj se je potrebno v tej molitvi osredotočiti.
d) Ponovitev: Jezus se prikaže svoji materi.
e) Ponovitev ali Jn 20,1-10 Peter in Janez najdeta prazen grob.

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Lk 1,46-55; Ef 1,3-14; Ps 89; Ps 116; Prg 8,22-36