»Vse v večjo božjo slavo!«

27. molitvena enota

 krizanje-1

Tema: Jezusovo življenje po vstajenju.
Milost: Prosim, kar želim: Milost, da bi se močno veselil(-a) in radoval(-a) ob toliki slavi in radosti Kristusa, našega Gospoda.

Molitvena besedila:
Pri vseh kontemplacijah Jezusovega življenja po vstajenju imejte pred očmi vsebino, ki jo Ignacij predlaga v točkah 218 do 225.
a) Mt 28,1-10 Jezus se prikaže ženam ob grobu.
b) Jn 20,11-18 Jezus se prikaže Mariji Magdaleni.
c) Lk 24,13-35 Jezus z učencema na poti v Emavs
č) Ponovitev
d) Ponovitev
e) Uporaba notranjih čutov

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Besedila, ki govorijo o Jezusu tolažniku:
Mt 18,19-20 »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«
Lk 22,31-32 »Jaz pa sem molil zate, … utŕdi svoje brate.«
Jn 14,16-20. 25-31 »Ne bom vas zapustil sirot, … Sveti Duh, … vas bo učil vsega.«
Jn 17 Jezusova molitev za nas
Heb 4,14-5,10 Naš veliki duhovnik nas razume zaradi svojih izkušenj.
2 Kor 1,3-7 Bog nas tolaži v naši žalosti, da bi mi mogli tolažiti druge.
2 Kor 12,7-10
Jezusova moč dopolnjuje naše slabosti.
Besedila, ki govorijo o neopisljivo nežni lepoti vstajenja:
Vp 2,8-17 »Moj ljubi je podoben gazeli, … oprezuje skozi mrežo.«
Vp 3,1-4 »Ste videli njega, ki ga ljubi moja duša?«
Iz 54,4-10 Zdaj je tvoj Stvarnik tvoj ženin.
Ps 121 »Gospod je tvoj varuh, Gospod je tvoja senca.«
Jn 10,14-18 »Jaz sem dobri pastir.«