»Vse v večjo božjo slavo!«

28. molitvena enota

 krizanje-1

Tema: Jezusovo življenje po vstajenju.

Milost: Prosim, kar želim: Milost, da bi se močno veselil(-a) in radoval(-a) ob toliki slavi in radosti Kristusa, našega Gospoda in globoko hvaležnost za Jezusovo prisotnost v mojem vsakdanjem življenju.

Molitvena besedila:

a) Lk 24,36-45; Jn 20,19-23 Bodi pozoren(-a) na to, kako Jezus tolaži apostole, da bo ostal z njimi.

b) Jn 20,24-29 Jezus se prikaže Tomažu.

c) Ponovitev

č) Ponovitev ali uporaba čutov.

d) DV 230 – 237 Kontemplacija za dosego ljubezni.

Preden se poglobiš v kontemplacijo, preberi vajo v celoti. Danes moli ob prvi točki (DV 234), s pripravljalno molitvijo in uvodnimi vajami.

e) DV 234, 235 Kontemplacija za dosego ljubezni

Ponovitev prve točke (DV 234) in/ali druga točka (DV 235).

Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):

Kako je Jezus prisoten v našem vsakdanjem življenju?

Ef 1,15-23 Predvsem nas obdarja z modrostjo in razsvetljuje naše oči, da prepoznavamo upanje, h kateremu smo poklicani.

Mt 18,19-20 Prisoten je, kadar se dva ali trije zberejo v njegovem imenu.

Ef 3,14-21 V naši notranjosti nas utrjuje z močjo svojega Duha in uresničuje v nas več, kakor moremo prositi in si zamisliti.

Jn 14,23; Jn 15,1-17 S svojim Abba (Očka) in Duhom prebiva v nas (Jn 14,23) in nas hrani, kakor trta hrani mladike in jim pomaga, da prinašajo obilne sadove.

Lk 17,5-6; Heb 11; Mt 5,3-12 Naš odgovor na njegovo prisotnost je naše življenje po veri (Lk 17,5-6), kakor so živeli naši predhodniki (Heb 11), v življenju, polnem dobrih del in z izkušnjo blagrov (Mt 5,3-12).

Fil 2,1-11; Jak 2,14-26 Naše vsakdanje življenje naj bi drugim razodelo, kakšen je Jezusov odnos do človeka (Fil 2,1-11). Naše delovanje je znamenje njegove prisotnosti in ljubezni v nas (Jak 2,14-26).