»Vse v večjo božjo slavo!«

29. molitvena enota

 krizanje-1

Tema: Kontemplacija za dosego ljubezni: Vstali Gospod je prisoten v vseh stvareh.
Milost: Prosim, kar želim: Globoko doživeto spoznanje prejetih blagoslovov, in milost, da bi z veliko hvaležnostjo, ljubeznijo in služenjem odgovoril(-a) na Gospodovo ljubezen.
Molitvena besedila:
a) DV 234, 235 Kontemplacija za dosego ljubezni:
Ponovitev prve točke (DV 234) in druge točke (DV 235).
b) DV 236 Kontemplacija za dosego ljubezni: tretja točka (DV 236).
c) Jn 21 Jezus se prikaže svojim učencem ob Tiberijskem morju. Služi jim, z njimi sodeluje, jih tolaži, kliče in jim daje pooblastila.
č) Ponovitev
d) DV 237 Kontemplacija za dosego ljubezni.
e) Ponovitev ali uporaba notranjih čutov.
Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Ps 136 Bog ves čas zgodovine deluje s stvarjenjsko močjo, njegovo usmiljenje pa traja vekomaj.
Ps 138 Pesem zahvale z vsem srcem.
Ps 104 Slava Bogu Stvarniku, ki deluje skozi vso zgodovino.
Kol 1,15-20 Jezus, kot vstali Gospod, je podoba nevidnega Boga, prisoten v vseh stvareh in vseh življenjskih izkušnjah.
Jn 5,17.19-20 Nenehno dela za nas in v nas, kakor Abba.
Jn 15,4-8 Brez njegovega delovanja v našem življenju ne moremo obroditi sadov.
Mt 28,20 On je vedno z nami, do konca časov.
2 Kor 12,7-10 Božja moč deluje tudi takrat, ko se čutimo slabotne in nemočne.
1 Jn 4,7-5,5; 1 Jn 3,18 Ker nas je Bog prvi ljubil, smo poklicani, da tudi mi druge ljubimo v dejanju in resnici.
1 Kor 1,26-2,5 V Jezusu, vstalem Gospodu, smo prejeli življenje in bili izbrani, kakor Peter in Pavel, da bi osramotil modre.