»Vse v večjo božjo slavo!«

30. molitvena enota

 

Tema: Jezus pošlje Svetega Duha, da nas bi preoblikoval v eno telo.
Milost: Prosim, kar želim: Poglobljeno zavest o močnem delovanju Jezusovega Duha v nas, in vedno večjo željo, da bi z drugimi sodeloval(-a) pri graditvi bolj človeških odnosov v svetu.
Molitvena besedila:
a) Lk 24,36-53 Bodi prisoten(-a) ob Jezusovem vnebohodu in prisluhni Jezusovi besedi: »Vi ste moje priče!«
b) Apd 2,1-24 Bodi prisoten(-a) ob binkoštnih dogodkih.
c) Apd 2,42-47; 4,32-37 Bodi prisoten(-a) v prvem krščanskem občestvu.
č) Ponovitev ali molitev ob naslednjih besedilih:
V moči Svetega Duha smo ljudstvo, ki ga je Jezus imenoval za svojega (1 Pt 2,9: Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.);
Vzidani smo drug ob drugem, kakor kamni nove zgradbe (Ef 2,19-22) in udje enega telesa (Ef 2,19-22: Potemtakem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus, v katerem se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. Vanj se z drugimi tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu.);
Spleteni smo drug z drugim v občestvo, vsak s svojimi različnimi darovi (1 Kor 12,4-7: Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh).
Kadar sodelujemo drug z drugim kakor eno telo, je Jezus med nami (Mt 18,19-20: »Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« );
takrat so naše skupne odločitve, do katerih pridemo, v želji, da bi skrbeli drug za drugega, pod vodstvom Jezusovega Duha (Jn 14,26: Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal).
Zaradi tega je bolj zanesljivo, da bomo obrodili več sadov, če ostajamo skupaj (Jn 15,5: Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar.)
d) Ponovitev
e) Uporaba notranjih čutov
Dodatna besedila za premišljevanje (izven rednega časa za premišljevanje):
Apd 1,1-11 Jezus odhaja v nebo in govori: »Vi ste moje priče!«
Apd 4,5-22 Peter in Janez pričujeta pred velikim zborom v moči Gospoda Jezusa.
2 Kor 5,14-21 Jezusova ljubezen nas priganja, da postanemo ljudstvo sprave.
Kol 1,24-29 V svojem telesu dopolnjujemo, kar manjka Kristusovemu trpljenju.
Fil 4,4-13 Veselimo se zato, ker je v Jezusovem Duhu izvir naše moči, kjer prejemamo moč za vse.
1 Kor 12 S katerimi darovi gradim njegovo telo? V katerem delu njegovega telesa delujem?
Ef 4,1-16 Kako gradim edinost Jezusovega telesa?

Vzemi, Gospod, in sprejmi
vso mojo svobodo, moj spomin,
moj razum in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.
Ti si mi to dal,
tebi, Gospod, to vračam.
Vse je tvoje,
razpolagaj z vsem
popolnoma po svoji volji.
Daj mi svojo ljubezen in milost,
to mi zadošča.