»Vse v večjo božjo slavo!«

Molitvene enote

24. molitvena enota

  Tema: Jezusovo trpljenje in smrt se nadaljuje; zgrabijo ga in mu sodijo. Milost: Prosim, kar želim: Bolečino, sočutje in sram, ker gre Gospod zaradi mojih grehov v trpljenje. Molitvena besedila: a) Mt 26,47-56 Jezusa zgrabijo b) Jn 18,12-27; Mt…

25. molitvena enota

  Tema: Jezusovo trpljenje in smrt, zadnje ure njegovega življenja Milost: Prosim, kar želim: Bolečino, sočutje in sram, ker gre Gospod zaradi mojih grehov v trpljenje. Molitvena besedila: a) Lk 23,1-25; Jn 18,28-19,6 Sodni proces pred Pilatom in Herodom b)…

26. molitvena enota

  Tema: Velikonočna skrivnost, Teme Velikega tedna Milost: Prosim, kar želim: Bolečino, sočutje in sram, ker gre Gospod zaradi mojih grehov v trpljenje. Molitvena besedila: a) Veliki četrtek Mr 14,12-72 Moli ob prvi polovici poročila o Jezusovem trpljenju. b) Veliki…

27. molitvena enota

  Tema: Jezusovo življenje po vstajenju. Milost: Prosim, kar želim: Milost, da bi se močno veselil(-a) in radoval(-a) ob toliki slavi in radosti Kristusa, našega Gospoda. Molitvena besedila: Pri vseh kontemplacijah Jezusovega življenja po vstajenju imejte pred očmi vsebino, ki…

29. molitvena enota

  Tema: Kontemplacija za dosego ljubezni: Vstali Gospod je prisoten v vseh stvareh. Milost: Prosim, kar želim: Globoko doživeto spoznanje prejetih blagoslovov, in milost, da bi z veliko hvaležnostjo, ljubeznijo in služenjem odgovoril(-a) na Gospodovo ljubezen. Molitvena besedila: a) DV…

28. molitvena enota

  Tema: Jezusovo življenje po vstajenju. Milost: Prosim, kar želim: Milost, da bi se močno veselil(-a) in radoval(-a) ob toliki slavi in radosti Kristusa, našega Gospoda in globoko hvaležnost za Jezusovo prisotnost v mojem vsakdanjem življenju. Molitvena besedila: a) Lk…